top of page
תמונה-מרכזת-L.jpg
הזמנת מט״ח בטרמינל

MakeRoom allows you to find the perfect apartment and learn more about the roommate already living there. This way, you will never have to play Russian roulette when it comes to the apartment you rent or the people living in it.

My Role:

UX Design, Research, Prototype

Platform:

website

The business need
 • תחום המרות מט״ח נמצא במוקד הפעילות העסקית בבנק

 • מתוך כך נוצר צורך עסקי לבחינה ושיפור של תהליך הזמנת מטח בטרמינל באתר הפרטי

The Goal
 • שיפור ביצועיים עסקיים

 • שיפור חווית המשתמש

מחקר מקדים

בחינה שמישות של המצב הקיים

the current screens
Picture4.png
Picture3.png
Picture2.png
Picture1.png
Picture1.5.png

Heuristic Evaluation-בעיות נבחרות שנמצאו

Error Prevention

1. ניתן להזין סכום במט״ח בלבד

לכן לקוח בעל תקציב מוגדר לפי ש״ח צריך לנחש את שווי תקציבו במט״ח

2. וולידצית סכום מינימלי מופיעה רק אחרי שהמשתמש הזמין סכום

?

Recognition Rather Than Recall

מבנה המסך בנוי ככה שיש באנר גדול שמפריד בין היתרות בש״ח לרכיבי בחירת הסכום להזמנה. 

מחקר גלאסבוקס נקודות עיקריות

screen 1

1. אזור בחירת המטבע כולל 2 DEAD CLICKs עיקריים: סכום, לבחירת שטרות

לכן לקוח בעל תקציב מוגדר לפי ש״ח צריך לנחש את שווי תקציבו במט״ח

2. נמצאו ששיעור הופעת הודעות שגיאה גבוה

הודעת השגיאה הנפוצה ביותר נמצאה במודל בחירת השטרות- שגיאה ״סכום השטרות אינו תואם לסכום ההזמנה. אנא תקן את פירוט השטרות״

screen 2

1. עומס ויזואלי מסיח דעת

עקב ריבוי הטקסטים במסך, משתמשים לא שמים לב לכפתור ׳בחר מרשימת הבעלים בחשבון׳ שמאפשר בחירה של אחד מבעל החשבון והשלמה אוטומטית של פרטיו. במקום זאת הם מדלגים ישר לשדות וממלאים באופן ידני

2. נמצאו ששיעור הופעת הודעות שגיאה גבוה

נמצאו הודעות שגיאה רבות על השדות מספר טלפון, תעודת זהות ושם:

״אנה הקלד את מספר הטלפון ללא קידומת. המספר אינו יכול להתחיל בספרות 0 או 1״

״אנא  הקלד מספר תעודת זהות״

״אנא הקלד אותיות בעברית בלבד..״-

הכנת המעבדה

בהתבסס על ממצאי המחקר על המסכים הקיימים באתר יצרתי מסכים ראשוניים ואיתם יצאתי לראיונות משתמשים  ולבדיקת שמישות

מטרת הריאיון:

 1.  כיצד המשתמשים תופשים את עולם המטח והמרת מט״?

למה המשתמשים ממרים מט״ח? כיצד הם ממירים היום? כמה זמן לפני הטיסה? כיצד הם מתנהלים בחו״ל (אשראי או מזומן)

 2.  למה המשתמשים מצפים כשהם שומעים את שם הפעולה?

למה המשתמשים ממרים מט״ח? כיצד הם ממירים היום? כמה זמן לפני הטיסה? כיצד הם מתנהלים בחו״ל (אשראי או מזומן)

 2.  מאפייני המשתתף כלקוח

האם המשתמש לקוח פרטי או עסקי? האם הוא מתנהל ביום יום באתר או באפליקציה? מה השימוש העיקרי בהם?

מטרת בדיקת המשתמשים:

 1. בדיקת שמישות מחשבון ההמרה

האם מצליחים לבחור מטבע, האם מצליחים לבחור\לשנות חשבון לחיוב

 2. הנחיות בחירת סכום לחיוב

איך המשתתפים יגיבו להנחיות (מינמום, מקסימום וכפילויות) ואיך יתמודדו איתם

 3. בחירת סוגי וכמות שטרות

האם פעולת בחירת השטרות הושלמה בהצלחה? איזה סוגי שטרות המשתמשים מעדיפים?

מעבדת משתמשים

9 משתתפים

7 גברים, 2 נשים

בני 36-60

 לקוחות בנק הפועלים

לחלקם יש גם חשבון מט״ח

מבצעי פעולות מט״ח בתדירות משתנה

מבצעים שימוש באתר ובאפליקציה

ממצאים מהראיון

 1. מאפיינים עיקריים

 • המשתתפים טסים לחו״ל לחופשה ועבודה

 • מסתמכים בעיקר על כ״א אבל צריכים כסף קטן. למשל, כוס קפה, תשלום לנהג מונית

 • איך פעלו עד היום: מושכים כסף מהכספומט בנתב״ג, הזמינו בעבר באתר מחשבון שקלי או מחשבון מט״ח

 1. החסמים העיקריים של המשתתפים

 • שתתפים לא הבינו את הערך של התהליך על משיכה מבנקט או המרה בדלפק\דואר ישראל.

*המשתתפים העידו שאם הזמנה באתר תחסוך להם בעמלות הם יזמינו באתר

 • משתתפים חוששים להמתין בתור ולפספס את הטיסה, ולכן מעדיפים להגיע לנתב״ג עם מזומנים

ממצאי שמישות עיקריים

בחירת חשבון לחיוב

 • בחיוב חשבון עוש שקלי הצליחו המשתמשים לבצע את המשימה

 • נמצא ששימוש בערך דיפולטיבי בשדה הקשה על המשתמשים בעלי חשבון מט״ח למצוא איך בוחרים חשבון מט״ח לחיוב. הם ציפו להנעה לפעולה ״בחירת חשבון לחיוב״

בחירת סכום

 • משתתפים עם תקציב בש״ח מחשבים היום לבד את השווי של המטח בשקלים

תשלום משוער

 • המשתתפים ציפו לשער מיידי ולכן הופתעו שהתשלום משוער. עם זאת ציינו שזה לא מהווה חסם עבורם

אישור הזמנה

 • המשתתפים המבוגרים ציינו שהם מדפיסים את אישור ההזמנה.משתמשים צעירים מסתפקים בהודעת sms כל עוד היא כוללת את מס׳ ההזמנה.

מה חשוב למשתתפים?

 • לראות את השער בשלב בחירת סכום ההזמנה

 • לקבל אישור הזמנה

 • מה העמלות? לדעת אם משתלם לבצע הזמנה באתר, למשך מכספומט או ללכת לצ׳אנצ

 • לדעת אילוצי שדה: איפה הדלפק נמצא, מה קורה אם יש לחץ לתפוס את הטיסה,

 • לבחור שטרות

 • להזמין לאדם אחר, שאדם אחר יוכל לאסוף את הכסף

 • למשתתפים שמזמינים הרבה זמן מראש חשוב להיות מסוגל לערוך את ההזמנה

Conclusions and application 
intro stage

מאחר ומדובר בפעולה שלא בשוק ולכן לא בהכרח מוכרת בקרב המשתמשים. מההנחה הזו בניתי מסך שמטרתו להסביר על מהות הפועלה והצגת שאלות נפוצות. 

ראיונות ובדיקת המשתמשים נתנה הבנה יותר ברורה מה הם הדברים  שיותר חשובים למשתמשים ושהעלו שאלות

how does it work -  שילוב תשובות לשאלות נפוצות  .בתיאור הפעולה. כמו, מתי הדלפקים פותחים ושקיימת בחירה על מי יאסוף את הכסף

Before 

               the user research  -  תיאור הפעולה בשני שלבים עיקריים כשהמרובע השלישי משמש יותר לאווירה

intro before.jpg
intro after.jpg
2
stage 1- בחירת מטבע וסכום הזמנה

שימוש בכרטיסיות כדי להבדיל בין המטח לחיוב בשקלים שמאפשרים הזנה של סכום וחישוב דו כיווני בשילוב הערות והנחיות רלוונטיות לכל סוג מטבע. במחקר על המצב הקיים נמצא ש:

 • המטבע אירו מבוקש בפער על יתר מטבעות המטח

 • בחשבונות הכוללים מטח מבוצעים יותר המרות מחשבון שקלי מאשר הזמנות מחשבון מט״ח

ולכן הוחלט במקור להציג את הערכים האלה באופן דיפולטיבי בשדות בחירה הרלוונטים

בבדיקת המשתמשים זוהתה בעיה בקרב המשתתפים לזהות את המקום בו מחליפים חשבונות לחיוב, ולכן הוחלט לבטל את הערך הדיפוטיבי ולכתוב בשדות ״בחירת מטבע״ ו-״בחירת חשבון לחיוב

before the user research

חשבון בעל שקלים בלבד- המטבע הנפוץ ביותר, אירו, מופיע באופן דיפולטיבי 

חשבון שקלי.png

חשבון הכולל שקלים ומט״ח- חשבון העו״ש השקלי מופיע כדיפולט

חשבון מטח.png

after

חשבון בעל שקלים בלבד- ללא מצב דיפולטיבי

עוש אחרי.png

חשבון הכולל שקלים ומט״ח- ללא מצב דיפולטיבי. מופיע הנעה לבחירת מטבע וחשבון לחיוב

מטח אחרי.png
עזרים לבחירת סכום הזמנה
נמצא ששימוש בערך דיפולטיבי בשדה הקשה על המשתמשים בעלי חשבון מט״ח למצוא איך בוחרים חשבון מט״ח לחיוב. הם ציפו להנעה לפעולה ״בחירת חשבון לחיוב״
לאחר שהמשתמש בוחר מטבע יופיעו לו עזרים והסברים כדי לבחור סכום הזמנה ללא טעות:
1. מינמום הזמנה לפי סוג מטבע
2. כפילויות לפי סוג מטבע: 1,5,10
3. שער המרה
מחשבון דו כיווני
משתתפים עם תקציב בש״ח מחשבים היום לבד את השווי של המטח בשקלים
Picture1.jpg
המחשבון מאפשר הזנה של סכום בשקלים וייחשב עבור הלקוח את השווי במט״ח כשהוא מעגל לפי הכפילויות האפשריות באותו המטבע 
בחירת שטרות
המשתתפים מסתמכים בעיקר על כ״א וכסף קטן. למשל,  תשלום עבור כוס קפה או תשלום לנהג מונית
הודעות השגיאה הגבוהות ביותר בפעולה הופיעו בשלב זה, לכן כפיתרון ראשון הוספתי אפשרות כללית לבחירת השטרות גדולים בלבד ובחירת שטרות קטנים בלבד.
במחקר משתמשים נמצא כי המשתמשים מעוניינים בעיקר בכסף קטן לכן הוחלט לאחד ל״שטרות גדולים וקטנים״ 
3
בחירת שטרות.jpg
הודעת השגיאה הנפוצה ביותר - ״סכום השטרות אינו תואם לסכום ההזמנה. אנא תקן את פירוט השטרות״
אחרי שהמשתמש בחר ב׳רוצה לבחור בעצמי׳ יופיע לו כל סוגי השטרות לבחירה עם פרוגרס בר שמחשב את שווי ההזמנה לפי כמות סוגי השטרות שנבחרו
רוצה לבחור בעצמי.png
stage 2- בחירת מאפייני איסוף הכסף 
המסכים בשלב זה עיצבו כמענה לשתי בעיות שאלו במחקר
מענה לתהיות וחששות 
בשלב זה היו ללמשתתפים שאלות הקשורות לאילוצי שדה התעופה.מה קורה אם תאריך הטיסה משתנה? מה קורה אם לא היה לי זמן לאסוף את הכסף? רק אני יכול לאסוף את הכסף או גם שותף שלי?
כדי ללוות את המתשמש על ידי מתן מענה לאותם השאלות :
1. טולטיפ ליד שדה תאריך הטיסה
2. הוספת אייקון ׳פתוח׳ ליד מיקום איסוף המטח
טולטיפ טיסה.png
איסוף הכסף בעלי החשבון.jpg
קוסטמיזציה
עקב ריבוי הטקסטים במסך, משתמשים לא שמים לב לכפתור ׳בחר מרשימת הבעלים בחשבון׳ שמאפשר בחירה של אחד מבעל החשבון והשלמה אוטומטית של פרטיו.
מיון והצגת השדות לפי סוג האדם שיאסוף את הכסף: בעל החשבון או אדם אחר שאינו בעל החשבון.
 

בעל החשבון  - הצגת פרטי המשתמש באופן דיפולטיבי על סמך היוזר המחובר.

לא ניתן לערוך את מספר תעודת הזהות כדי למנוע טעויות 

איסוף הכסף בעלי החשבון.jpg

אדם אחר  - הצגת השדות הרלוונטים במקרה והאדם שיאסוף את הכסף אינו בעל החשבון

איסוף הכסף אדם אחר.png
stage 3- סיכום הזמנה

שימוש בכרטיסיות כדי להבדיל בין המטח לחיוב בשקלים שמאפשרים הזנה של סכום וחישוב דו כיווני בשילוב הערות והנחיות רלוונטיות לכל סוג מטבע. במחקר על המצב הקיים נמצא ש:

 • המטבע אירו מבוקש בפער על יתר מטבעות המטח

 • בחשבונות הכוללים מטח מבוצעים יותר המרות מחשבון שקלי מאשר הזמנות מחשבון מט״ח

ולכן הוחלט במקור להציג את הערכים האלה באופן דיפולטיבי בשדות בחירה הרלוונטים

בבדיקת המשתמשים זוהתה בעיה בקרב המשתתפים לזהות את המקום בו מחליפים חשבונות לחיוב, ולכן הוחלט לבטל את הערך הדיפוטיבי ולכתוב בשדות ״בחירת מטבע״ ו-״בחירת חשבון לחיוב

before the user research

חשבון בעל שקלים בלבד- המטבע הנפוץ ביותר, אירו, מופיע באופן דיפולטיבי 

מסך אישור שקל.png

חשבון הכולל שקלים ומט״ח- חשבון העו״ש השקלי מופיע כדיפולט

מסך אישור מטח.png
האימפקט על שיעור ההעברות המבוצעות בדיגטל 
פעילות לקוחות לפי ערוץ ביצוע הפעולה
 • עלייה משמעותית בשנת 2023 החל מחודש יולי לאחר חודשים של ירידה בפעילות הדיגטלית
 • בחודש אוגוסט 2023 הפעילות הדיגטלית שברה שיא
* ב2022 הפעילות הדיגטלית הייתה באמצעות שליחת פנייה כתובה לבנקאי באתר או באפליקציה . 
פעולת העברת זה״ב עלתה לאוויר בחודש יולי 2023
תמונה-מרכזת-S.jpg
bottom of page